CHÀO MỪNG BẠN ĐÃ ĐẾN VỚI WEBSITE TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU - THÀNH PHỐ PLEIKU - TỈNH GIA LAI
Monday, 26/09/2022 - 13:35|
CHÀO MỪNG BẠN ĐÃ ĐẾN VỚI WEBSITE TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU - THÀNH PHỐ PLEIKU - TỈNH GIA LAI

MỘT SỐ BÀI ÔN TẬP - LUYỆN TẬP

Thực hiện "Tạm dừng đến trường nhưng không dừng việc học" trường THCS Nguyễn Du gửi đến các em HS các bài ôn tập các môn học. HS có thể làm bài ôn tập trên các nền tảng trực tuyến thông qua máy tính, điện thoại thông minh, máy tính bảng... Quản trị sẽ thường xuyên cập nhật các bài tập Thầy Cô giáo gửi đến

 

Đường dẫn các nội dung ôn tập:

Bài ôn tập môn Tiếng Anh lớp 9 (Chương trình 10 năm - Unit 7)

https://forms.gle/aVaFumBsFdeCnYMs6

Bài ôn tập môn Sinh học lớp 7

https://docs.google.com/forms/d/1Q8JSGqdQIWck_pEs0NMSrAIknAY5IAbIZDo6rkzyxbs/edit

Bài ôn tập môn Vật lí lớp 8

https://forms.gle/PpWT146zpWcpKbax9

https://forms.gle/ezmGkuukcZRkzK5o9

Bài ôn tập môn Sinh học lớp 9

https://forms.gle/cZVaQ5Q45AGmAdTr7

https://docs.google.com/forms/d/1UHdrkzElM6YwbDJGQuX5j72JWsXXwUaU4TsXkIkmkYQ/edit

https://forms.gle/nUc4E3QYRTUrBSvJ6

Bài ôn tập môn Hóa học lớp 9

https://forms.gle/XdEm9VHqxeykuQnd8

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdAS8zO2Bf8xnJ3pDAQnsoXiyKUqockm4mB4mKLqrU0cmXAZg/viewform?usp=sf_link

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdeIuRcClwdai9LiVbv5VDYUp6-IltwObHTMrHkOjj0tRTojg/viewform?usp=sf_link

https://forms.gle/GpT2nDMJEoMcgV9u7

https://forms.gle/LsuV7ihuh9XYG7At9

Bài ôn tập môn GDCD lớp 6

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeaxvwRP4nf9kNRHhuGcyaq1rKGf-koZJkxa0C2PO4TQGNGPw/viewform?usp=sf_link

Bài ôn tập môn Tin học lớp 9 (Tuần 14 đến 23)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebkNhJwIF9VuOcTtmzCfO-uQLrgC2SQfYtDv8JE05gzTTg7Q/viewform?usp=sf_link

Bài ôn tập môn Tiếng Anh lớp 7(CT 10 năm )

https://quizizz.com/join?gc=02093372

Bài ôn tập môn Toán lớp 8 (Hình học chương III)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_IuB6y0Kbw-Advo3FBGl0EOWxXMewydUmzKlSEVT12j5-Zg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

Bài ôn tập môn Ngữ văn lớp 7

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTpNyRpGjgwGfj9EUIku7vVD7YPmyzT4CnXllBrsBlmBVIPQ/viewform?usp=sf_link

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfk2qymVaZ2geTLCamgptPmGgeUnzVJ7drKcOTGK0y4XcAXAQ/viewform

Bài ôn tập môn Ngữ văn lớp 9

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrFqsAg4T59XW0ELSBbjWG1UYv2Cha6kurO6QYYR67530jSg/viewform?usp=sf_link

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTEnVBVeIsTjBS4aULXB-9UDl70UVsc7fF8SZY_thysYehQQ/viewform

Bài ôn tập môn Sinh học lớp 8

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScEik_ArqEMhuoc2b1DRuO0l4A8xLUZJX1NeveSKdQZOS9C4A/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

Bài ôn tập môn Hóa học lớp 8

https://forms.gle/H7fQtVkoewQGDU2c9

Bài ôn tập môn Tin học lớp 8 (Bài số 2)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepyce_ZpqXKILEn9-weQ3w-14B6uIKfT6iooaGV-8cUk4tBg/viewform?usp=sf_link

Bài ôn tập môn Sinh học lớp 7

https://docs.google.com/forms/d/1kiLMcncqGtmgw-0imLoMkDja8vs5nbdSSa22dkMer_s/edit?usp=drivesdk

Bài ôn tập môn Sinh học lớp 9 

https://docs.google.com/forms/d/1n5HLx-NVoRJu0_XZ0F4vuW3ombfFs0QhStmnaieP7VI/edit?usp=drivesdk

Bài ôn tập môn GDCD lớp 8

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfDTlWGQpsUBTNiCWtOaWb2Oa40opR5YGrCg09-43SIoFpNjg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

Bài ôn tập môn Tin học lớp 7 tuần 14 đến 23

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScmtZcRxL7SXEhS5MpPWUUscn1xRfM9frfZuHs2LaAnhFLuGQ/viewform?usp=sf_link

Bài ôn tập môn GDCD lớp 9 

https://forms.gle/TMNQnWab7eyA3buV8

Bài ôn tập môn Tiếng Anh lớp 9 hệ 10 năm (Bài 6)

https://forms.gle/SjMpwCygAxphUppo7

Bài ôn tập môn Tiếng Anh lớp 7 hệ 10 năm

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5s4wDu0-t3_-Jn8AB4bHv5B38iqaNlJybirPHYUQNlniJVw/viewform?usp=sf_link

Bài ôn tập môn Mĩ thuật lớp 6 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-AMdZweiUqFSLbAcvKOiXBwSyHdhh_FK-j-5W36gGx58WGA/viewform?usp=sf_link

Bài ôn tập môn Âm nhạc lớp 8

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpN5t7AafmRfkFFA5E3rsfoz0Kwr_Gx2AqCQV06qcXsHRYpw/viewform?usp=sf_link

Bài ôn tập môn Âm nhạc lớp 9 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScA7Yk8GCbVnqIJwjkB2OOGkMod4kqpdOeOlSxLkktq8t4dhA/viewform?usp=pp_url

Bài ôn tập môn Mĩ thuật lớp 6 (Bài 2)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-AMdZweiUqFSLbAcvKOiXBwSyHdhh_FK-j-5W36gGx58WGA/viewform?usp=sf_link

Bài ôn tập môn Mĩ thuật lớp 7 (Bài 2)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5_qQ5mVSE6hkh1d4v8V_DCNdrwD_GjUfJdCfjF18oI35xaQ/viewform?usp=sf_link

Bài ôn tập môn Công nghệ lớp 7

https://forms.gle/aq9asGG1K476fCdn8

https://forms.gle/26WxKCTsWrnYtfbz9

Bài ôn tập môn Vật lí lớp 9 (Bài 3)

https://forms.gle/MBfVwzeyKoweyEnXA

Bài ôn tập môn GDTC lớp 9

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEaIyL7WqTNnwA7Qs02hmuuYSBw7ZJQFGRPiMdgqGlPuthkQ/viewform?usp=sf_link

Bài ôn tập môn GDTC lớp 7

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfELidBQ936bQpTnfJbFn85eYrF5UWE6FYh60J2a6jJ1NXnA/viewform?usp=sf_link

Bài ôn tập môn Công nghệ lớp 7

https://forms.gle/mUm4B8P1bG87MBPx6

Bài ôn tập môn Địa lí lớp 8 (Tuần 10 đến 15)

https://forms.gle/kCaNHBTXZTFYUNpbA

Bài ôn tập môn Lịch sử lớp 9

https://docs.google.com/forms/d/1HGxHb6tq9AYmf6sOXxHnqxm6l85SBAnt3ZlP9iEw4nU/edit

Bài ôn tập môn Lịch sử lớp  6 (bài số 2)

https://docs.google.com/forms/d/1d2MFqFVFOQxbghyZdsr7Oy9oJ_pdc_H5LgEigqf1CBY/edit

Bài ôn tập môn Địa lí lớp 6

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfY3eZMu92tpcZUGA1LIjAJts2okquPAdI9fGJs5YBlAoNQ1g/viewform?usp=sf_link

Bài ôn tập môn Địa lí lớp 9

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSegq-cu_8l7Hep2Q4_QOmxWiRaDGEvFwfMoFmFUUPrsBy4ifA/viewform?usp=sf_link

Bài ôn tập môn Lịch Sử lớp 8

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRxsLfYbim8JZxAfxkW4fkmgQ7g-N6XSw0j27a-SbEFi8q2w/viewform?usp=sf_link

Bài ôn tập môn Lịch Sử lớp 7

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeNz8IS8umdY5o3GIQUGwggcCftxA7PlfxuWthKKnQziFX90Q/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

Bài ôn tập Hình học chương III lớp 9

https://forms.gle/U6244B5sWYDwNX8ZA

Bài ôn tập môn GDCD Lớp 6:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe95ASdMyAd8Ln6mz8yDq4fPcbSIU4G02RhM7_WHn25J-FgAw/viewform?usp=sf_link

Bài ôn tập môn Lịch sử lớp 9:

https://docs.google.com/forms/d/1P7NkI_etj7Yr4g88-Gee1FkJkgZ4d_mSwO3YJGPHzdM/edit

Bài ôn tập môn Địa lí lớp 7

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnI1UQehnlsrHPE0Pv3J5UwK_t1WXHORw-mJAnaTrAtNG9NA/viewform?usp=sf_link

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdI9XkAz52wV5ZKZx3-M0w5kx24ZAtGWPgrSDmf8kvkd230UQ/viewform?usp=sf_link

Bài ôn tập môn Mỹ thuật lớp 6

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfs-xLqLZHiy4AaJ7hUmY07yQT_BOXTKMg4atKrsjkL50rH4Q/viewform?usp=sf_link

Bài ôn tập Sinh học lớp 9: Môi trường và các nhân tố sinh thái

https://forms.gle/DtfkUmxEZWQktohK7

Bài ôn tập môn Công nghệ lớp 6

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_IuB6y0Kbw-Advo3FBGl0EOWxXMewydUmzKlSEVT12j5-Zg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

Bài ôn tập môn Hình học lớp 8 chương III

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_IuB6y0Kbw-Advo3FBGl0EOWxXMewydUmzKlSEVT12j5-Zg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

Bài ôn tập Lịch sử lớp 7

https://forms.gle/AHiQ12hrdhFTDWUz6

Bài ôn tập môn Tin học lớp 9

https://forms.gle/5AnLrQd2FZ6ewRet8

Bài ôn tập môn Địa lí lớp 7

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfr5A6DlFfMJIjOX1DU78A1cLUW6Qe1nyMMd6a02zmX4Fg8-g/viewform

Bài ôn tập môn Toán lớp 6 chương II

https://forms.gle/RED73NeyhCeuEn6H9

Bài ôn tập môn Lịch Sử lớp 9

https://forms.gle/TuVJ4assFnbK2oTF8

Bài ôn tập môn Tiếng Anh lớp 9 hệ 10 năm

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdq_ECx9sNAcC-tP4a5qRTPZG0EWT1CSkWqNjZjNbReqRm3jw/viewform?usp=sf_link

Bài ôn tập môn Hóa học lớp 9

https://docs.google.com/forms/d/1TJ603CYQixBlGAkim61CtLwsKb2KX6-aQP37wzSXt8Q/edit

Bài ôn tập môn Lịch sử lớp 7

https://forms.gle/AHiQ12hrdhFTDWUz6

Bài ôn tập môn Vật lí lớp 8

https://forms.gle/PpWT146zpWcpKbax9

Bài ôn tập môn Địa lí lớp 9

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_I9AMUzrSVj0RXso93ZRpfqQPtriq9c-nmmE9jfpYki6ymg/viewform?usp=sf_link

Bài ôn tập môn Lịch sử lớp 8

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVlg5fTxLyNrCrwzQADc9PwiT4dgw6F2aWBnX9WyitYtx83w/viewform?usp=sf_link

Bài ôn tập môn GDCD lớp 8

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_pGXZc-Yx41p-l0q7i29jbopDZ6br8bcqbdb5jzOblAjCNQ/viewform

Bài ôn tập môn Vật lí lớp 8

https://forms.gle/PpWT146zpWcpKbax9

Bài ôn tập môn Vật lí lớp 9

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf83-Rzv4naCYyTS_YFb0J7_SHnQk10Zhi85_XCK0gAgA6I-g/viewform?usp=sf_link

Bài ôn tập môn Vật lí lớp 7

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfm9m2pBeQfohupDB67DBjrwm3zFwNDENZCIt91MtuHuOHa8Q/viewform?usp=sf_link

Bài tập trắc nghiệm Địa lí lớp 6

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfE7qizAm0BcqtiTrVgjczFjEGKYLty71w7sdhaBGRNA59ldw/viewform?usp=sf_link

Bài tập trắc nghiệm Sinh học 8

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScgdzT-SaEsCt_M9PRgxI8Dy0SUNmfC7I9ljHgDvNSVeEhCsg/viewform?usp=sf_link

Bài tập trắc nghiệm Sinh học 6

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5mkQa2RJvlxVA1Iw0cqTLFe0Nv6OuL_4m_gTRpMmi6UZEMg/viewform

Bài tập trắc nghiệm Hóa lớp 8

https://quizizz.com/join?gc=35995436

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 7 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScsCeoqgfZ7kNR4pC6CO8zS_XTsmI-OGgsdQ3iuyXurV3UtnQ/viewform?usp=sf_link

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 9 hệ 7 năm: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3PIQiwJE_rK5eidU166fPok3FALVM2JzdeAiK6LFd4k563A/viewform?usp=sf_link

Bài tập trắc nghiệm GDCD lớp 9

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSelrsWtC0SUUJ6cXlvfNQM8VP7WCa-x0EZC711IVoUaxdfoHA/viewform?usp=sf_link

Bài tập trắc nghiệm Toán lớp 8

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScWDR8RMeRTqJsVdVKL3J_Xe9Ersq9kGq3MydsDTvlQH6N72A/viewform?usp=sf_link

Bài tập trắc nghiệm Tin học lớp 9

https://forms.gle/5AnLrQd2FZ6ewRet8

Bài tập trắc nghiệm Tin học lớp 7

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3fvNP5qv1koIyFPwe2Qfkq3k-t0IxuDDs4I5HT83LrvILoQ/viewform?usp=sf_link

Bài tập trắc nghiệm Tin học lớp 8

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdoE8ofV4a-VzJHV_bmbzRArKgbDjTDRspg-5jX8SSdHdtlag/viewform

Bài tập trắc nghiệm Mỹ thuật lớp 7

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUKbD_P6cvBEM34-iOEm4q9yzvrjqWI48jhtdQfxJiG1rtnw/viewform

Bài tập trắc nghiệm Lịch Sử lớp 6

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_P93NY4Fvv_KFNP-H_gOKhx-XftCrblMboZFOnr7SL-OdhQ/viewform?usp=sf_link

Bài ôn tập Ngữ văn lớp 9 - Học kì I
https://quizizz.com/join?gc=53970732

Bài ôn tập Ngữ văn lớp 8 
https://quizizz.com/join?gc=12158764

Ôn tập Ngữ văn lớp 7
https://quizizz.com/join?gc=37485356

Ôn tập Ngữ văn lớp 6
https://quizizz.com/join?gc=63899436

 

 

 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 27
Hôm qua : 114.877
Tháng 09 : 691.340
Năm 2022 : 2.190.715