Sáng ngày 18/11/2018, tại Nhà văn hoá thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai, Hội diễn văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam đã bắt đầu các tiết mục dự thi đầu tiên