Tuesday, 04/08/2020 - 08:58|
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ PLEIKU LẦN THỨ XII, NHIỆM KỲ 2020-2025
Đánh giá viên chức, giáo viên (Nghị định 88-2017 sửa đổi bổ sung Nghị định 56-2015 về đánh giá CCVC)
Văn bản liên quan